Start
Uppåt

 

 

 

 

 

 

 

 

Latinska Ordspråk

bulletAb imo pectore -- "Av hela mitt hjärta". Egentlig rak överättning: "ur det djupaste av mitt bröst (bål)", eller snarare: "ur det djupaste bröst" eller "ur den djupaste bål" (en hälsningsfras använd av Julius Caesar och andra under hans tid)
bulletAb initio -- "från början"
bulletAb urbe condita -- Från stadens grundläggning (Syftar på Rom och användes för att hålla ordning på åren)
bulletAbsentem laedit, qui cum ebrio litigat -- "Den som grälar med en berusad skadar en frånvarande"
bulletAbyssus abyssum invocat -- "Avgrunden ropar till avgrunden"
bulletActa fabula est, plaudite! -- "Pjäsen är över, applådera!" (Lär vara Augustus sista ord)
bulletAd acta -- Till handlingarna (Man lägger något till handlingarna)
bulletAd astra per aspera eller Per aspera ad astra -- "Till stjärnorna genom svårigheter", dvs. "genom kamp till seger" (den amerikanska delstaten Kansas motto)
bulletA deo rex, a rege lex -- "Av Gud (är) konungen, av konungen lagen (given)" (Detta sägs ha sagts av den engelske kungen Jakob I under dennes kamp mot det engelska parlamentet)
bulletAd hoc -- "För detta" (underförstått ung. "för just detta ändamål specialutformat").
bulletAd perpetuum -- "I det oändliga"
bulletAd omnia paratus -- ”Beredd på allt”, Krigsflygskolan VÄDS/F 5 Ljungbyhed (meterologenheten)
bulletAd utrumque paratus -- "Beredd till bådadera", mottot för Lunds universitet, efter Vergilius.
bulletAegroto, dum anima est, spes esse dicitur -- "Så länge det finns liv, sägs det finnas hopp för den sjuke"
bulletAge quod agis -- "Gör vad du gör", med betydelsen "Det du gör, gör det väl"
bulletAlea iacta est -- "Tärningen är kastad!" (Sagt av Julius Caesar när han trotsade den romerska senaten och gick över floden Rubicon). Även valspråk för Skånska flygflottiljen Väd/F 10 Ängelholm, Jaktflyg.
bulletAmor patriae nostra lex -- "Kärleken till fosterlandet är vår lag"
bulletAmor vincit omnia et nos cedamus amori -- "Kärleken övervinner allt, så låt oss besegras av kärleken" (Vergilius, Eclogae)
bulletAmor fati -- "kärleken till ödet" (myntat av Nietzsche)
bulletAn nescis, mi fili, quantilla prudentia mundus regatur? -- "Vet du inte, min son, med huru litet förstånd världen styrs?". Talesätt från 1500-talet, enligt sägnen sagt av påven Julius III. I skrift i en bok av Johan Archenholtz om drottning Kristina från 1751.
bulletAnno Domini -- "(i) Herrens år"
bulletArs gratia artis -- "Konst för konstens skull" (Metro-Goldwyn-Meyer's motto)
bulletArs longa, vita brevis (est) -- "Konsten är lång, livet är kort" (Hippokrates)
bulletAsinus asinorum in saecula saeculorum -- "Åsnornas åsnor i seklernas sekler", med betydelsen "Historiens största åsna"
bulletA verbis ad verbera -- ”Från ord till torpeder”, (verber, is N eg.=(käpp)slag, ordet släkt med ty. werfen sv. värpa, kasta ägg). Flottiljvapnet är torpeder. Roslagens flygflottilj F 2 Hägernäs.
bulletAudaces fortuna iuvat -- "Ödet står de djärva bi" (Vergilius, Aeneis, 10,284)
bulletAudiatur et altera pars -- "Låt även den andra parten bli hörd" (Seneca)
bulletAuri sacra fames -- "Den fördömda hungern efter guld" (Vergilius, Aeneis, 3,57) (Senare citerad av Seneca, se under Q)
bulletBarba non facit philosophum -- "Skägget gör inte filosofen" Plutarkos
bulletBeati pauperes spiritu -- "Saliga äro de fattiga i anden" (Bergspredikan Matt. 5:3)
bulletBeatus, qui prodest, quibus potest -- "Lycklig den, som hjälper alla han kan"
bulletBene diagnoscitur, bene curatur -- "Det som diagnostiseras väl, kan kureras väl"
bulletBis dat, qui cito dat -- "Snar hjälp är dubbel hjälp"
bulletBis repetita non placent -- "Upprepningar mottages ej väl" (Horatius, Ars Poetica 365)
bulletBona diagnosis, bona curatio -- "Bra diagnos, bra kur"
bulletBona valetudo melior est quam maximae divitiae -- "God hälsa är mer värd än största rikedom"
bulletCarpe diem -- "Fånga dagen" (Njut av dagen) (Horatius, Odes I, 11,8)
bulletCrea diem -- "Skapa dagen"
bulletCeterum censeo Carthaginem esse delendam -- "För övrigt anser jag att Kartago bör förstöras" (Cato d.ä., enligt vissa källor "Praeterea censeo ..."))
bulletCibi condimentum est fames -- "Hungern är den bästa kryddan"
bulletCiriculus vitiosus -- "Ond cirkel, en olycklig utveckling"
bulletCitius, altius, fortius -- "Snabbare, högre, starkare" (Olympiska spelens paroll)
bulletCogito, ergo sum -- "Jag tänker, alltså finns jag" (René Descartes)
bulletConcordia civium murus urbium -- "Harmoniska medborgare är städernas murar"
bulletConsuetudinis magna vis est -- "Vanans makt är stor." Cicero i skriften "Samtal i Tusculum".
bulletConsummatum est -- "Det är fullbordat" (Jesus enl. Bibeln)
bulletConsuetudo altera natura est -- "Vanan är såsom en andra natur"
bulletContraria contrariis curantur -- "Motsatser botas av sina motsatser"
bulletContra vim mortis non est medicamen in hortis -- "Mot dödens makt finns ingen bot i örtträdgården" eller "Mot döden finns ingen ört i trädgården"
bulletCui bono? -- "Till vilken nytta?"
bulletCui peccare licet peccat minus -- "Den som har lov att synda syndar mindre"
bulletCuiusvis hominis est errare -- "Vem som helst kan fela" (Cicero)
bulletCuiusvis hominis est errare, nullius nisi insipientis in errore perseverare -- "Vem som helst kan fela, men ingen utom dåren framhärdar i sina fel." (Cicero)
bulletCura, ut valeas! -- "Sköt om dig"
bulletDe gustibus non est disputandum -- "Om tycke och smak bör man ej tvista"
bulletDe mortuis nihil nisi bene -- "Om de döda intet annat än gott"
bulletDe omnibus dubitandum -- "Allt bör betvivlas." (René Descartes)
bulletDe profundus clamo ad te domine -- "Ifrån djupet ropar jag på dig, min herre"
bulletDei gratia -- "Av Guds nåd" eller "med Guds nåde".
bulletDei et apostolicæ sedis gratia -- "Av Guds och den apostoliska stolens nåd", används av katolska biskopar framför ämbetstiteln.
bulletDelirant isti Romani -- "De är galna dessa romare"; -- (René Goscinny, Asterix och Obelix i serieböcker)
bulletDesinit in piscem mulier formosa superne - "Den vackra kvinnan ändar med en fiskstjärt" (Horatius, Ars poetica)
bulletDeus creat, nos mutamus -- "Gud skapar, vi muterar"; (Motto för Helix-sektionen vid Umeå Universitet)
bulletDeus ex machina -- "Gud ur maskinen" "Gud till verket (skapandet)" (Gudomligt ingripande)
bulletDiem perdidi -- "Jag förlorade dagen" (Titus, nedskrivet i Suetonius biografi över Titus, 8)
bulletDisce aut discede -- Lär eller försvinn (jfr. engelskans Learn or leave)
bulletDiverso tempore, diversa fata -- "Skilda tider, skilda öden"
bulletDivide et impera -- "Söndra och härska"
bulletDo, ut des -- "jag giver, för att du må giva (något i gengäld)", en till de romerska innominatkontrakten hörande formel, som nyttjas i vår tids politiska språk för att beteckna partiernas (eller staternas) ömsesidiga eftergifter.
bulletDocendo discimus (Lucius Annaeus Seneca d.y.; 'Brev till Lucilius' I, 7. 8)-- "Vi lär genom att undervisa"
bulletDominus illuminatio mea -- "Herren är mitt ljus" (University of Oxfords motto) (Psaltaren 27:1)
bulletDonec eris felix multos numerabis amicos -- "Så länge som du är lycklig har du många vänner" (Ovidius, Tristia I,9,5)
bulletDraco Dormiens Nunquam Titillandus -- "Kittla aldrig en sovande drake" Hogwarts' motto
bulletDulce et decorum est pro patria mori -- Horatius, Odes III, 2, 13 -- "Det är skönt och ärorikt att dö för fäderneslandet"
bulletDum spiro, spero -- "Så länge jag andas, hoppas jag"
bulletDura lex, sed lex -- "Det må vara en hård lag, men det är ändå lagen"
bulletDura necessitas -- "Nödvändigheten är hård"
bulletE fructu arbor cognoscitur -- "Trädet kan kännas igen på sina frukter"
bulletE pluribus unum -- "En av många" (Amerikas Förenta Staters motto)
bulletEqui donati dentes non inspiciuntur -- "Man ska inte titta given häst i munnen"
bulletErgo bibamus -- "Låt oss dricka", titel på en dryckesvisa av Goethe.
bulletErrare humanum est, ignoscere divinum -- "Att fela är mänskligt, att förlåta gudomligt"
bulletErrare humanum est, perseverare diabolicum -- "Att fela är mänskligt, att framhärda djävulskt" (Seneca)
bulletErrare humanum est -- "Att fela är mänskligt" (Hieronymus)
bulletEsse non videri -- "Vara men inte synas". Aischylos. Urspr. innebörd är att inte bara synas utan verkligen motsvara detta också.
bulletEt ipsa scientia potestas est. -- "Kunskap är makt." Francis Bacon, 1597.
bulletEt nunc reges, intelligite erudimini qui judicatis terram -- "och nu kungar, tag varning, ni som dömer världen" (Bibeln)
bulletEt tu, Brute? --"Även du, Brutus?" (Enligt traditionen Caesars utrop då han såg att Brutus var bland dem som sammansvurit sig mot honom)
bulletExempli gratia -- "För exempels skull" (≈ till exempel) (förk. e.g. ofta använd i engelska) Används för att introducera ett eller flera exempel.
bulletExegi monumentum aere perennius -- "Jag byggde ett monument, mer hållbart än ädel metall" (Horatius, Odes III, 30,1). Man ser ibland några alternativa ordval: "har uppfört" / "minnesmärke" / "varaktigare än bronsen" / "varaktigare än koppar."
bulletExercitus sine duce, corpus est sine spiritu -- "En här utan ledare är som en kropp utan själ". Inskrift på gamla försvarsstabsbyggnaden på Östermalmsgatan i Stockholm.
bulletExtra ecclesia nulla salus -- "Utanför kyrkan ingen frälsning"
bulletFavete Linguis -- "Vakta din tunga"
bulletFas est ab hoste doceri -- "Man bör lära sig även av sina fiender" (Ovidius)
bulletFelix qui potuit rerum cognoscere causas -- "Lycklig den som inser sakers orsaker" (Vergilius, Georgica 2,490)
bulletFestina lente! "Skynda långsamt" (kejsar Augustus)
bulletFiat justitia, pereat mundus -- "Varde rättvisa, om så jorden går under"
bulletFiat lux -- "Varde ljus" (1 Mos. 1)
bulletFide, sed cui, vide -- "Lita på, men ta reda på vem"
bulletFides, spes, caritas, maior autem horum est caritas -- "Tro, hopp och kärlek, och störst av dem är kärleken" (1 Kor 13:13)
bulletFinis Coronat Opus -- "Målet helgar medlen" eller "Resultatet kröner verket"
bulletFluctuat nec mergitur -- "Skakat av vågorna, men det sjunker inte" (Inskription på Paris stadsvapen)
bulletFortes fortuna adiuvat eller Audaces fortuna juvat -- "Lyckan står den djärve bi"
bulletFortuna caeca est -- "Lyckan är blind"
bulletFuturum nobis est -- "Framtiden är vår" (Motto för underrättelseutbildad personal i Försvarsmakten)
bulletGemini geminos quaerunt -- "Tvillingar söker varandra"
bulletGenuensis ergo mercator -- "Är man från Genua så är man köpman"
bulletGloria victis -- "Ära åt den besegrade"
bulletGothus sum, cave cornua -- "Jag är gute, akta dig för hornen." (HMS Gotlands motto)
bulletGrammatici certant, et adhuc sub iudice lis est. -- "De lärda tvistar, och saken är ännu ej avgjord", även "Därom tvista de lärde". (Horatius, Ars poetica, vers 78.)
bulletGratiae veritas naturae -- "Sanning genom Guds nåd och naturen" (Devis för Uppsala universitet)
bulletGratior est solito post maxima nubila Phoebus, post inimicitias clarior est amor. -- "Klarare än annars skiner solen efter täta moln, klarare lyser kärleken efter strid". Ursprung till ordspråket "Efter regn kommer solsken".
bulletGutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo -- "Droppen urholkar stenen, inte genom sin kraft, utan genom att ständigt falla."
bulletHabent sua fata libelli -- "Böcker har sina öden"
bulletHannibal ante portas, eg. Hannibal ad portas -- "Hannibal framför/vid portarna"
bulletHic Rhodus, hic salta -- "Här är Rhodos, här kan du hoppa" (Aesopus)
bulletHinc robur et securitas -- "Härav styrka och säkerhet" (Riksbankens devis)
bulletHoc est corpus (meum) -- "Detta är (min) kropp" (Jesu ord vid sista måltiden enligt Bibeln) Hoc est corpus filioque hänsyftar till Jesus (Detta är kroppen och sonen). Blev sedermera i folkmun "Hokus Pokus Filiokus"
bulletHodie mihi, cras tibi -- "Vad som är åt mig idag, är åt dig imorgon"
bulletHomines quod volunt credunt -- "Människor tror det de vill" (Julius Caesar)
bulletHomo homini lupus est -- "Människan är människans varg" (Thomas Hobbes)
bulletHomo sum, humani nihil a me alienum puto "Jag är människa, intet mänskligt är mig främmande" -- Terentius
bulletHonor est praemium virtutis -- "Äran är dygdens belöning"
bulletHorror vacui -- "Skräck för tomrummet" (inom äldre naturvetenskap)
bulletId est -- "Det är" (förk. i.e. ofta använd i engelska, då med betydelsen "det vill säga")
bulletignis aurum probat -- "Eld testar guld"
bulletIgnorantia iuris nocet -- "Okunskap om lagen skadar"
bulletIgnorantia legis non excusat -- "Okunskap om lagen är ingen ursäkt"
bulletIgnoti nulla cupido "Det okända frestar inte"
bulletIgitur qui desiderat pacem, praeparet bellum -- "Den som önskar fred må förbereda sig för krig" (Vegetius, De re militari)
bulletIlle dolet vere, qui sine teste dolet -- "Sörjer ärligt som sörjer utan vittnen"
bulletIn girum imus nocte ecce et consumimur igni' --"Vi rör oss runt i cirklar om natten och så tärs vi av elden" (Anonym)
bulletInter arma enim silent leges/musae) -- "I krigstid tiger lagen/konsten" (Cicero, Oratio Pro Annio Milone (IV))
bulletInter pocula -- "Bland glasen"
bulletIn dubio pro reo -- "Vid tvekan, favorisera den anklagade"
bulletIn flagranti crimine comprehensi -- "Tagna på bar gärning"
bulletIn hoc signo vinces - "I detta tecken ska du segra"
bulletIn Nomine Patris, et Filii, et Spiritūs Sancti -- "I Faderns, Sonens och den Helige Andens namn"
bulletIn vino veritas -- "I vinet sanningen" Plinius, urspr. av Alkaios omkring 600 f.Kr.
bulletIn vino veritas, in aqua sanitas -- "I vinet sanningen, i vattnet hälsan."
bulletIra furor brevis est -- "Vreden är ett kort vansinne" (Horatius epistlar I, 2,62)
bulletIs fecit, cui prodest -- "Den, för vilken det är till nytta, gjorde (det)."
bulletIurare in verba magistri -- "Svär vid lärarens (mästarens) ord"
bulletIustitia omnibus -- "Rättvisa åt alla"
bulletIuvenis et magnificus miles sum fidem mihi habens vitam persequor. -- "Ung och stolt, jag är en krigare. Med tron på mig, går livet vidare."
bulletIn varietate concordia -- "Enade i mångfalden"
bulletLaborare est orare -- "Att arbeta är att be"
bulletLaborare omnia vincit -- "Arbete besegrar allt"
bulletLaboremus pro patria' -- "Låt oss arbeta för fosterlandet" (Carlsbergs motto)
bulletLiberae sunt nostrae cogitationes -- "Våra tankar är fria"'
bulletLibera tu temet ex inferis -- "Befria du dig själv från djävulen" Egentligen är "inferis" [abl. pl.] = underjorden.
bulletLicentia poetica -- "Poetens tillstånd" att frisera sanningen för konstens skull.
bulletLitterarum radices amarae, fructus dulces. -- "Kunskapens rot är bitter, med dess frukter är söta". Cicero
bulletLeges sine moribus vanae -- "Lagar utan moral är oanvändbara." (Horatius) (University of Pennsylvanias motto)
bulletLex dura, sed lex -- "En hård lag, men en lag"'
bulletLupus non mordet lupum -- "En varg biter inte en varg"
bulletLegio patria nostra'--Legionen är mitt fädernesland (franska främlingslegionens motto)
bulletMagister dixit -- "Läraren har sagt det" (eller snarare: "mästaren har sagt det", "mästaren har talat")
bulletMaior e longinquo reverentia -- "På avstånd är allt vackert" (Cornelius Tacitus annaler 1,47)
bulletManum de tábula -- "Tag handen från tavlan" (Plinius Naturalis historia 35)
bulletManus manum lavat -- "Den ena handen tvättar den andra"
bulletMargaritas ante porcos --"Pärlor för (framför) svin" (Bergspredikan)
bulletMater artium necessitas -- "Nöden är uppfinningarnas moder"
bulletMaximum solacium est vacare culpa -- "Största trösten är friheten från skuld" (Cicero)
bulletMedicus curat, natura sanat -- "Läkaren behandlar patienten, naturen läker honom"
bulletMemento mori -- "Kom ihåg din dödlighet", kan vara en uppmaning att inte drabbas av hybris.
bulletMemento te mortalem esse -- "Minns att du är dödlig"
bulletMendacem memorem esse oportet -- "En lögnare måste ha gott minne"
bulletMens sana in corpore sano -- "En sund själ i en sund kropp" (Citatet används ofta på detta sättet, vilket är taget ur sitt sammanhang. Som det oftast skrivs kan det tolkas som att en sund kropp är nödvändigt för att ha en sund själ. Se det fullständiga citatet, som lyder Orandum est ut sit mens sana in corpore sano "Låt oss hoppas att det finns en sund själ i en sund kropp" (Juvenalis, Satirer 10, 356)
bulletMiserere Domine, canis mortuus est -- "Visa nåd herre, hunden är död."
bulletMorituri te salutant -- "Vi som ska dö hälsar Dig" (sägs vara gladiatorernas hälsning till kejsaren vid ett eller flera tillfällen; relaterad av Suetonius, Claudius 21)
bulletMortui vivos docent -- "De döda lär de levande"
bulletMunit haec et altera vincit -- "Den ena försvarar och den andra erövrar"; (Motto från Nova Scotia)
bulletNatura abhorret a vacuo -- "Naturen skyr tomrummet"
bulletNatura non facit saltus -- "Naturen gör inga språng" (Carl von Linné)
bulletNavigare necesse est, vivere non est necesse -- "Att segla är nödvändigt, att leva är inte nödvändigt" (Sagt av Pompejus till de sjömän som vid en storm vägrade att gå till sjöss för att frakta spannmål från Afrika till Rom)
bulletNe omittas solum ambulantem -- "Glöm ej den som vandrar ensam"
bulletNe quid nimis -- Bara inte för mycket (lagom)
bulletNe sutor supra crepidam. -- Skomakare, inte ovanför sandalen! Ursprung till ordspråket; "Skomakare bliv vid din läst".
bulletNec Hercules contra plures -- "Inte ens Hercules mot många" (?)
bulletNemo me impune lacessit -- "Ingen provocerar mig ostraffat" (Skottlands nationaldevis) eller "Ingen rör mig ostraffad" (Henrik Lundquist)
bulletNemo saltat sobrius, förkortad version av Nemo enim fere saltat sobrius, nisi forte insanit -- "Ingen dansar nykter, såvida han inte är vansinnig" (Cicero)
bulletNeque ignorare medicum oportet quae sit aegri natura
bulletNihil agere delectat' -- "Det är angenämt att göra ingenting" (Cicero)
bulletNihil impossibile est' -- "Inget är omöjligt", svenska signaltruppernas/S1 valspråk
bulletNihil lacrima citius arescit -- "Inget torkar fortare än en tår"
bulletNihil humani a me alienum puto -- "Inget mänskligt är mig främmande" (Karl Marx motto i livet)
bulletNihil sub sole novum est -- "Ingenting är nytt under solen"
bulletNil satis, nisi optimum -- "Endast det bästa är bra nog" (Everton FC:s klubbemblem)
bulletNil sine numine -- "Ingenting utom Försynen"
bulletNoli me tangere -- "Rör icke vid mig." De ord, som Jesus yttrade till Maria Magdalena, då han efter sin uppståndelse uppenbarade sig för henne som örtagårdsmästaren (Joh. 20:14-17)."
bulletNomen est omen -- "Ett namn är ett omen"
bulletNomina si nescis, perit et cognitio rerum -- "om man inte känner till namnen saknar man också kunskap om tingen" ( Carl von Linné)
bulletNomina sunt odiosa -- "Namn är förhatliga"
bulletNon fui, fui, non sum, non curo -- "Jag fanns inte, jag fanns, jag finns inte längre, jag bryr mig inte" (Förkortat till "NFFNSNC" på gravstenar)
bulletNon licet omnibus adire Corinthum -- "Det är inte allom givet att få resa till Korint" (Horatius epistlar I, 17, 36)
bulletNon olet -- "Den luktar inte" Vespasianus om slanten.
bulletNon omnia possumus omnes -- "Vi kan inte alla göra allt" (Vergilius)
bulletNon scholae, sed vitae discimus -- "Vi lär inte för skolan utan för livet" (Senecas ursprungliga yttrande var "Non vitae, sed scholae discimus" "Vi lär inte för livet utan för skolan" i sin kritik över skolväsendet)
bulletNon ut edam vivo, sed ut vivam edo -- "Jag lever inte för att äta utan äter för att leva"
bulletNon vestimentum virum ornat, sed vir vestimentum -- "Dräkten pryder inte mannen, utan mannen dräkten"
bulletNon vini vi no, sed vi no aquae Inte med hjälp av vin, utan med hjälp av vatten simmar jag.
bulletNon vitae sed scholae discimus Vi lär oss för klassrummet, inte för livet (Seneca)
bulletNondum amabam, et amare amabam. quaerebam quid amarem, amans amare -- "Jag älskade ännu inte, även om jag ömmade för kärlek. Jag sökte vad jag kunde älskat, förälskad i kärleken." (Augustinus)
bulletNos nihil efficere non possumus "För oss är ingenting omöjligt" Ing4, Ing3, Ingbat/I 19 och sedermera Norrlands Ingenjörkompanis motto
bulletNosce te ipsum! -- "Känn dig själv!" Latinsk översättning av den sentens som stod på Apollons tempel i Delfi.
bulletNota bene -- "Märk väl"
bulletNulla dies sine linea -- "Ingen dag utan en rad" (Vanligen använt om flitiga författare)
bulletNulla est medicina sine lingua latina -- "Ingen medicin utan latin"
bulletNulla poena sine lege -- "Inget straff utan lag"
bulletNulla regula sine exceptione -- "Ingen regel utan undantag"
bulletNulla res tam necessaria est quam medicina -- "Inget är så viktigt som medicin"
bulletNulla salus sine amor -- "Inget frälsning utan kärlek" [A Wiman,2005]
bulletNullum magnum ingenium sine mixtura dementiae fuit -- "Inget stort geni saknar ett stänk av vansinne"
bulletNunc est bibendum -- "Nu är det dags att dricka" (Horatius, Odes I, 37, 1)
bulletNulli secundus -- "Inte underlägsen någon/Second to none" (Livgrenadjärsregementets valspråk)
bulletO fortunatos nimium sua si bona norint, agricolas -- "O lyckliga bönder (eg. landkrabbor), om de bara kunde se sin lycka" (Vergilius, Georgica 2, 458ff.)
bulletO sancta simplicitas -- "O heliga enfald" (Sannolikt anekdot om Johan Hus på kättarbålet)
bulletO tempora, o mores -- "O tider, o seder" (Cicero, Catilina I, 1, 2)
bulletOculi plus vident quam oculus -- "Flera ögon ser mer än ett"
bulletOderint, dum metuant -- "Må de hata, blott de frukta". Yttrande tillskrivet Caligula.
bulletOdi et amo -- "Jag hatar och älskar"
bulletOdi profanum vulgus et arceo -- "Jag hatar det vulgära slöddret (eller den obildade folkhopen), och kör dem iväg" (Horatius, Carmina III,1,1).
bulletOmne homo mendax -- "Alla människor ljuger"
bulletOmne ignotum pro magnifico -- "Allt okänt tas för storartat"
bulletOmnes homines sibi sanitatem cupiunt, saepe autem omnia, quae valetudini contraria sunt, faciunt -- "Alla människor vill vara friska, men ofta gör de allt möjligt som riskerar hälsan"
bulletOmnia mea mecum porto -- "Allt som är mitt bär jag med mig"
bulletOmnia vincit amor -- "Kärleken övervinner allt" (egentligen syftar ordspråket på kärleksguden Amor och inte amor som i "kärlek", och får då betydelsen "Ingen kan stå emot Amors vilja".)
bulletOmnium artium medicina nobilissima est -- "Medicin är den ädlaste av alla konster"
bulletOptime olere occisum hostem -- "En dödad fiende luktar (alltid) gott
bulletOptimum medicamentum quies est -- "Frid är den bästa medicinen"
bulletOptimus -- Vilket betyder "bäst".
bulletOra et labora -- "Bed och arbeta", vanligt motto inom klosterväsendet.
bulletOrandum est ut sit mens sana in corpore sano -- "Låt oss hoppas att det finns en sund själ i en sund kropp" (Juvenalis, Satirer 10, 356)
bulletPacta sunt servanda -- "Avtal skall hållas" (Grundläggande princip inom avtalsrätten)
bulletPanem et circenses -- "Bröd och skådespel" (Decimus Junius Juvenalis, Satires 10, 81)
bulletParieti loqueris -- "Prata till väggen"
bulletParturiunt montes, nascetur ridiculus mus -- "Bergen går havande och fram föds en liten råtta"
bulletPax melior est quam iustissimum bellum -- "Fred är bättre än det rättfärdigaste av krig"
bulletPax vobiscum -- "Frid vare med Eder"
bulletPecunia non olet -- "Pengar luktar inte" (anmärkning av den romerske kejsaren Vespasianus om planen på att lägga skatt på de offentliga urinoarerna)
bulletPer aspera ad astra -- "Genom svårigheter mot stjärnorna" (NASA:s motto, även F1 Kungl. Västmanlands Flygflottiljs motto)
bulletPer ardua ad astra -- "Genom svårigheter mot stjärnorna" ( RoyalAirForce motto)
bulletPer scientiam ad salutem aegroti -- "Att bota den sjuke med hjälp av vetenskap"
bulletPer se -- "Av sig självt"
bulletPlenus venter non studet libenter -- "En full mage bryr sig inte om att studera"
bulletPlures crapula quam gladius perdidit -- "Dryckenskap skördar fler liv än svärdet"
bulletPisces natare oportet -- "Fiskar måste simma"
bullet[Vae,] Puto deus fio -- "[Ack,] Jag tror jag blir en gud" (Vespasianus)
bulletPossunt nec posse videntur -- "De göra det till synes omöjliga" Livgardets valspråk
bulletPost cenam non stare sed mille passus meare -- "Vila inte efter maten utan promenera en kilometer"
bulletPost hoc non est propter hoc -- "Efter detta betyder inte på grund av detta"
bulletPost nubila Phoebus -- "Efter moln solen"
bulletPotius sero quam numquam -- "Bättre sent än aldrig" (Titus Livius)
bulletPraesente medico nihil nocet -- "I närvaron av en läkare kan inget skada"
bulletPraeterea censeo Carthaginem esse delendam -- "För övrigt anser jag att Karthago bör förstöras" (Sagt av Cato d.ä. varje gång han avslutade sina tal i den romerska senaten)
bulletPraevenire melius est quam praeveniri -- "Det är bättre att förekomma än att förekommas"
bulletPrimum non nocere -- "För det första -- gör ingen skada" (läkarprincip)
bulletProbis probatum potius quam multis fore -- "De godas lovord är bättre än de mångas" (Accius)
bulletPro patria -- "För fäderneslandet"
bulletPergite! -- "Framåt!" (Motto för Livregementets husarer, Karlsborg)(Det romerska kavalleriets anfallsrop)
bulletQuae caret ora cruore nostro? -- "Vilken hamn känner inte till vårt blod?" (Horatius)
bulletQualis artifex pereo -- "Vilken stor konstnär dör inte med mig" (sagt av Nero enligt Suetonius)
bulletQualis dominus, talis et servus -- "Sådan herre, sådan slav (dräng)". Från berättelsen 'Trimalchios gästabud' av Petronius. Encolpius följeslagare, slaven/drängen Gitos, gapskrattar åt en gästs livs historia och läxas upp liksom hans herre genom uttrycket.
bulletQuantum materiae materietur marmota monax si marmota monax materiam possit materiari? -- "Hur mycket trä skulle ett murmeldjur hugga om ett murmeldjur skulle hugga trä?" (På engelska: "How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck would chuck wood?")
bulletQuantum satis -- "Den mängd som behövs"
bulletQuem dii diligunt, adolescens moritur -- "Den gudarna älskar dör ung" , ur Bacchides av Plautus
bulletQuis custodiet ipsos custodes? -- "Vem vaktar väktaren?", tillskrivs den romerske diktaren Juvenalis
bulletQui dormit non peccat -- "Den som sover syndar icke"
bulletQui orat et laborat, cor levat ad Deum cum manibus -- "Den som ber och arbetar, lyfter med händerna hjärtat till Gud" (Benediktinernas valspråk)
bulletQuid novi ex Africa? -- "Vad nytt har kommit från Afrika?" (Aristoteles)
bulletQuidquid agis, prudenter agas, et respice finem! -- "Vad du än gör, gör det varligt och överväg slutet" (tillskrivet Ovidius)
bulletQuidquid discis, tibi discis -- "Vad än du lär dig, lär dig det för din egen skull"
bulletQuidquid id est timeo puellas et oscula dantes -- "Oavsett allt, fruktar jag flickorna, även när de kysser"
bulletQuidquid latine dictum sit, altum videtur -- "Allt som sägs på latin låter djupsinnigt"
bulletQuid pro quo -- "Något för något"
bulletQui scribit bis legit -- "Den som skriver läser två gånger"
bulletQui habet aures audiendi audiat -- "De som har öron att höra hören" (Bibeln)
bulletQui rogat, non errat -- "Den som frågar har inte fel"
bulletQui tacet, consentire videtur -- "Den som tiger tycks samtycka"
bulletQui vult dare parva non debet magna rogare -- "Den som vill ge lite borde inte begära så mycket"
bulletQuo vadis? -- "Vart går du?" --(eg. Domine quo vadis? Herre vart går du?) enligt legenden om Petrus som möter Jesus på Via Appia, strax utanför Roms stadsmur)
bulletQuo errat demonstrator? -- "Vart förirrar sig föreläsaren?" (skämtsam variant av Quod erat demonstrandum)
bulletQuod erat demonstrandum -- "Vilket skulle bevisas" (Euklides)
bulletQuod licet Jovi, non licet bovi -- "Vad som är tillåtet för Jupiter, är inte tillåtet för oxen"
bulletQuod medicina aliis, aliis est acre venenum -- "Medicin för den ene är den andres gift"
bulletQuod non mortalia pectora coges, auri sacra fames -- "Vad förmår du inte män att göra, fördömda hunger efter guld". (Senecas citat av Vergilius uttryck Auri sacra fames)
bulletQuod scripsi scripsi -- "Vad jag har skrivit, det har jag skrivit" (Pontius Pilatus)
bulletQuod sors feret, feremus aequo animo. -- "Vad ödet än må bringa, skall vi bära det med jämnmod" (TerentiusPhorm.138)
bulletQuot capita, tot sententiae -- "Lika många åsikter som människor"
bulletQuousque tandem? -- "Hur länge till?" (Se även nästa)
bulletQuousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra -- "Hur länge skall du missbruka vårt tålamod, Catilina?" (Cicero)
bulletRatio belli -- "Krigets krav." - Norrlands flygflottiljs, F21, motto.
bulletReddite ergo quae sunt Caesaris, Caesari -- "Ge kejsaren vad kejsaren tillhör" (Jesus)
bulletRepetitio est mater studiorum -- "Upprepning är inlärningens moder"
bulletRequiescat in pace -- R.I.P. på gravstenar. "Vila i frid", på engelska "Rest in peace" vilket ger samma förkortning.
bulletRegimus neque hostis -- "Det är vi som bestämmer -- inte fienden" P10 Södermanlands regementes valspråk.
bulletRisus abundant in ore stultorum -- "I de dåraktigas mun flödar skrattet över"
bulletRustica progenie semper villana fuit-- "Den som härstammar från en rustik släkt, förblir alltid en tölp"
bulletSaepe morborum gravium exitus incerti sunt -- "Utgången av allvarliga sjukdomar är ofta oviss"
bulletSalus aegroti suprema lex -- "Patientens välmående är den viktigaste lagen"
bulletSalve regina -- "Var hälsad drottning", kristen Maria-antifon
bulletScientia potentia nostra -- "Kunskap är vår styrka."
bulletScientia est potentia -- "Kunskap är makt" Krigsflygskolan 3/F 5 Ljungbyhed, Aspirantskola (Tredje divisionens motto, naturligt för en skola)
bulletScientia scientiae gratia -- "Jag är tacksam för att vara vetenskapsman", Jonas Brännström
bulletScientia vis -- "Kunskap är makt"
bulletScintillae parvae praebent incendia magna -- "Små gnistor åstadkommer stora bränder"
bulletScio me nihil scire-- "Jag vet att jag inte vet någonting", Sokrates.
bulletSemper fidelis -- "Alltid trogen" (Förenta Staternas marinkårs motto, också kallat Semper Fi)
bulletSemper idem -- "Alltid densamme"
bulletSemper metam contingimus -- "Vi når alltid målet" Svenska Luftvärnets motto
bulletSemper Occultus -- "Alltid dold(a)" (Brittiska underrättelsetjänstens motto)
bulletSi decem habeas linguas, mutum esse addecet -- "Även om du hade tio tungor, borde du hålla dem stilla"
bulletSi tacuisses, philosophus mansisses -- "Om du hade hållit käften, hade du fortfarande varit filosof" (Seneca)
bulletSi vis pacem, para bellum -- "Om du vill ha fred, förbered dig för krig" (Vegetius, Epitoma rei militaris)
bulletSi vis pacem, para iustitiam -- "Om du vill ha fred, förbered dig för rättvisa"
bulletSic itur ad astra -- "Så går man mot stjärnorna" (Vergilius: Æneis)
bulletSic semper tyrannis --"Så må det alltid gå tyrannerna" (Valspråk för staten Virginia, USA)
bulletSic transit gloria mundi -- "Så förgår all världens härlighet" (Yttrandet skall ha fällts i samband med att en nyvald påve klev in i Peterskyrkan i Rom och ett knippe blånor tre gånger fattade eld från ett vaxljus) (ur påvekröningens ceremoni)
bulletSilent leges inter arma -- "Under krig tiger lagarna"
bulletSimilia similibus curantur -- "Lika botar lika" (Homeopatins grundregel)
bulletSimul justus et peccator -- "Tillika rättfärdig och syndare" (Martin Luther)
bulletSine ira et studio -- "Utan vrede eller partiskhet" (Publius Cornelius Tacitus)
bulletSine labore non erit panis in ore -- "Utan arbete blir det inget bröd i munnen"
bulletSine metu--"Utan fruktan"
bulletSol invictus -- "Den oövervinnerliga solen"
bulletSol lucet omnibus -- "Solen lyser på alla" (Petronius, Satyricon 100)
bulletSpiritus sanctus -- "Helige ande", "Helig ande"
bulletSPQR (Senatus Populusque Romanus) -- Senaten och det romerska folket --
bulletStamus contra malo -- "Vi står mot ondskan" (Djungelpatrullens motto)
bulletStat sua cuique dies, breve et irreparabile tempus omnibus est vitae -- "Dagen är bestämd för var och en, livstiden är kort och oersättlig för alla"
bulletSummum ius, summa inuria -- "Största rätt, största orätt" (Cicero, De officiis I, 10, 33)
bulletTabula rasa -- "Skrivtavla utan skrift (oskrivet blad), tomt bord (utan innehåll)"
bulletTarde venientibus ossa -- "Till de som kommer sent finns bara benen kvar"
bulletTempora mutantur nos et mutamur in illis -- "Tiderna förändras och vi med dem"
bulletTimeo Danaos et dona ferentes -- "Jag fruktar grekerna även när de kommer med gåvor" (Vergilius, Aeneiden, 2, 49)
bulletTimor dei initium sapientiae -- "Gudsfruktan är vishetens början" Inskrift på Visby HA Läroverk samt Malmö Latinskola
bulletTres faciunt collegium -- "Tre gör ett sällskap"
bulletTu quoque fili -- "Även du, min son" (Julius Caesar)
bulletTempus fugit -- "Tiden flyr"
bulletTuam ipsam vive vitam, quia tuam ipsam oppetes mortem -- "Lev ditt eget liv, för du ska dö din egen död"
bulletUbi concordia, ibi victoria. -- "Där harmoni råder, råder seger"
bulletUbi fumus, ibi ignis -- "Ingen rök utan eld"
bulletUbi tu Gaius, ibi ego Gaia -- "Där du är Gaius, där vill jag Gaia vara" (Sägs ha varit ett bröllopsuttryck, men endast känt från grekiska källor)
bulletUltima Ratio Regum--"Konungens yttersta argument" Svenska Artilleriregementets motto
bulletUlula cum lupis, cum quibus esse cupis -- "Den som önskar vara bland vargar måste tjuta med dem"
bulletUna salus victis nullam sperare salutem --"Den slagnes enda räddning är att ej hoppas på räddning" eller "Den enda räddningen för de besegrade är att icke hoppas på någon räddning" (Vergilius)
bulletUnum castigabis, centum emendabis -- "Om du tillrättavisar ett fel, behöver du rätta till hundra"
bulletUnus sed leo -- "En, men ett lejon"
bulletUsus magister est optimus -- "Övning ger färdighet"
bulletUt ameris, amabilis esto -- "Var vänlig, så blir du älskad"
bulletUtinam nescirem literas -- "Om jag ändå inte kunde skriva"
bulletUt sis nocte levis, sit cena brevis! -- "Låt din sovtimme bli lugn och din måltidstimme kort" (Sis, timmen före solnedgången)
bulletVade retro -- "Gå bakåt!" (Terentius, Formio I, 4, 203)
bulletVade retro me, satana -- "Gå i från min åsyn,satan" (Matt. 16: 23)
bulletVare, Vare, legiones mihi redde -- "Varus, Varus, ge mig mina legioner tillbaka". Yttrande tillskrivet Augustus efter hans ståthållare Varus nederlag i Teutoburgerskogen år 9 e. Kr.
bulletVarietas delectat -- "mångfald behagar" eller "omväxling förnöjer". Antikt grekiskt ursprung, känd genom romaren Cicero i boken De natura deorum skriven cirka 50 f.Kr.
bulletVanitas vanitatum et omnia vanitas -- "Fåfängligheters fåfänglighet, allt är fåfänglighet" (Bibeln, Predikaren 1:2)
bulletVeni, vidi, vici -- "Jag kom, jag såg, jag segrade" (Julius Caesar, efter att ha besegrat kung Farnakes av Pontos vid Zela år 47 f.Kr.)
bulletVentis secundis, tene cursum -- "Vid gynnsamma vindar, håll kursen" ("Gå med strömmen")
bulletVerba docent, exempla trahunt -- "Ord lär ut, illustrationer visar"
bulletVerba volant, littera scripta manet.. --"De talade orden förflyger (glöms), det skrivna består.
bulletVeritas odium paret -- "Sanning skapar hat" (Terentius, Andria 68)
bulletVestigia terrent -- "Spåren förskräcker"
bulletViam inveniam aut faciam -- "Jag ska finna vägen eller skapa den"
bulletVi veri veniversum vivus vici -- "Med sanningens kraft har jag erövrat universum" (Tragical History of Doctor Faustus)
bulletVice versa -- "tvärtom", "omväxlat".
bulletVicisti, Galilaee -- "Du har segrat, gallilé". Yttrande tillskrivet Julianus Avfällingen efter att han sårats dödligt. "Gallilé" åsyftade Jesus.
bulletVictrix causa diis placuit sed victa Catoni -- "Den segrande saken behagade gudarna, men den besegrade (kvinnan) behagade Cato" (Lucanus, Pharsalia 1, 128)
bulletVideo meliora proboque deteriora sequor -- "Jag inser det bättre och erkänner det, men jag följer det sämre" (Ovidius)
bulletVinum et musica laetificant cor -- "Vin och musik glädjer hjärtat" (Bibeln)
bulletVox populi, vox dei -- "Folkets röst är Guds röst"
bulletVulgus profanum -- "Vulgärt slödder" eller "obildad folkhop"

                                                                            Skicka gärna ett email till janpnyman@hotmail.com om ni har några kommentarer eller sypunkter