Start
Uppåt

 

 

 

 

 

 

 

 

Barn och barnbarn till Ola Persson, Fornahässle (1798-08-17-1874-07-01) och Dorothea Jönsdotter, Hamsarp (1807-11-21-1879-12-26)

Jon Olsson Pärnilla – Nils Björnsson Nils – Kristina Olsson Per – Johanna Olsson Jeppa – Elsa Olsson Sven – Sara Olsson Johanna Maria – Sven Nilsson
Ivar Jonsson Ingrid-Charlie Eriksson
(Escanaba US)
Per-Johanna Nilsson
- Maria
- Karin
Nils Peter-Sissa Persson
- Oskar
- Alma
- Signe(Canada)
- Edvin
- Hilma(Canada)
Oliva-Oskar Carlsson
(Escanaba US)
- Clarence
- Olga
- Edit
Olof Svensson Johan
(Uppfostrad hos Jeppa, dog i Danmark)
Olof Svensson
Edvin Jonsson Per-Hanna Nilsson
(Escanaba US)
(Starsholma 92)
- Agnes
- Olof
Jonas-Oline Nilsson
- Rikard
- Gottfrid
Otto-Johanna Persson
- Dagmar
- Dagny
- Holger
- Astrid
- Tyhra
- Åke
- Ines
Hilda-Anton Nilsson
(Anton var bror till Kristian, Sigrid och Fritiof)
Johan Svensson   Teresia-Adolf Sjöström
- Ragnhild
- Margit
- Astrid
- Elsa
- Allan
Einar Jonsson Algott-Gofinn Nilsson
(Escanaba US)
- William
- Albert
- Viktor
- Walter
- Lillian
Olof-Hulda Nilsson
(Karhult)
- Karin
- Evy
Ola-Mathilda Persson
- Ernst
- Karl-Johan
- Nina
- Sigrid
Elof Jeppsson Emelia   Nils-Signe Svensson
(Escanaba US)
- Evald
- Clarence
- Gladye
Emmy Nils Olof Nilsson
(Escanaba US)
Johannes
(dog ogift i Köpenhamn)
Klara-Sven Levin
- Agda
- Edit
- Hilbert
- Erik
- Elsa
- Karl-Johan
- Sigurd
Oskar-Johanna Jeppsson
- Erik
- Axel
- Elsa
Frida-Viktor Persson
- Reinhold
-
Valborg
- Astrid
-
Siri
- Karin
-
Judit
  Per Svensson
  Svante Nilsson
(Escanaba US)
Elinda-Clas Nilsson
- Hulda
- Rut
- Anna
- Karl
- Elsa
Emil
(dog i Paris)
Doris-Karl Nilsson
- Svea
    Sven Svensson
  Sofia Nilsson   Alfred Persson       Hilma
      Oskar-Klara Persson        
      August-Signe Persson
- Alf
       

 

Det ska ha funnits ytterligare 2 barn som hette Ingegärd och Elna.

Olas mor hette Pernilla Jonsdotter som ärvde gården Olatorp efter sin mor Pernilla Esbjörnsdotter, vars fader Esbjörn Persson ägde gården 1735-1754.

                                                                            Skicka gärna ett email till janpnyman@hotmail.com om ni har några kommentarer eller sypunkter